NEXT STEAM BAULA
Robòtica i impressió 3D

NEXT STEAM BAULA Robòtica i impressió 3D

Robòtica per a totes les etapes
Coding express LEGO,
novetat a Infantil

Robòtica per a totes les etapes Coding express LEGO, novetat a Infantil

Un projecte complet per a totes les etapes

Un projecte complet per a totes les etapes

Un projecte complet per a totes les etapes

Un projecte complet per a totes les etapes

Pensa, dissenya, fes-ho realitat
amb la teva impressora 3D XYZ

Pensa, dissenya, fes-ho realitat amb la teva impressora 3D XYZ

Coneix el projecte

Coneix el projecte

ROBÒTICA
NEXT STEAM Baula

Presentación visual

Edelvives Next Robotics

També en anglès

Tallers de formació

Tallers de formació

Edelvives Next Robotics

Coneix el projecte

IMPRESSIÓ 3D
NEXT STEAM Baula

Recursos per al professorat

Infantil Primària ESO

PROJECTES STEAM

Com és aquest projecte?

Next STEAM Baula amplia la seva oferta amb el projecte d’impressió 3D, ja que aporta grans beneficis: augmenta la motivació, desenvolupa la curiositat i la creativitat, millora la intel·ligència espacial, fonamenta la resolució de problemes reals, treballa la capacitat d’anàlisi, potencia el treball en equip i incrementa l’interès per la ciència i la tecnologia, a més d’establir vinculacions amb les metodologies més conegudes com: l’ABP, la gamificació o la cultura maker.

Quadern de treball amb una estructura comuna:

 • Introducció a la impressió 3D.
 • Presentació de la impressora y les seves característiques.
 • Presentació del programa de disseny Tinkercad.
 • Desenvolupament de tres projectes per quadern vinculats amb campanyes de sensibilització, prosocials i d’aprenentatge-servei:
  • Un planeta més net: conscienciar sobre la necessitat de reciclar.          Impressió de cartells que serveixin per identificar els contenidors de reciclatge.
  • Cap a la sostenibilitat: difondre els objectius del desenvolupament sostenible. 
   Impressió d’un pot, per guardar-hi llapis.
  • Art natural: tenir cura de la natura.         
   Impressió de portatestos amb autoreg.

Com és aquest projecte?

Next STEAM Baula amplia la seva oferta amb el projecte d’impressió 3D, ja que aporta grans beneficis: augmenta la motivació, desenvolupa la curiositat i la creativitat, millora la intel·ligència espacial, fonamenta la resolució de problemes reals, treballa la capacitat d’anàlisi, potencia el treball en equip i incrementa l’interès per la ciència i la tecnologia, a més d’establir vinculacions amb les metodologies més conegudes com: l’ABP, la gamificació o la cultura maker.

Un quadern amb una estructura comuna:
 • Part teòrica. S’hi inclou:
  • Els continguts del bloc de disseny gràfic, de l’assignatura de tecnologia, juntament amb el disseny assistit per ordinador.
  • La presentació dels programes de disseny gràfic assistit per ordinador (Tinkercad a 1r).
  • Introducció a la impressió 3D (què és, com funciona, quins materials es poden fer servir, per a què es pot utilitzar, etc.).
  • Presentació de la impressora i les seves característiques.

 • Desenvolupament de tres miniprojectes per quadern més un projecte extra d’ampliació amb robòtica i programació. Els projectes dissenyats tenen l’objectiu de comprendre d’una manera més visual determinats continguts curriculars d’altres assignatures.
  • Impressió de sectors circulars.
  • Impressió de gràfics.
  • Impressió d’escalímetre.
  • Medalles Next (impressió 3D amb electrònica).